5839545 Lifetime Kills
398418 Elite Kills
2696 | 2163 Paragon Level

Time Played by Class

Barb.
Crus.
DH
Monk
Necro
WD
Wiz.

Last updated on 05 Aug 2021 05:09 BST

AirimereII 193 Elite Kills 70 Bankai 15,237 Elite Kills 70 DrGroupie 865 Elite Kills 70

Progression

Artisans

Blacksmith Level 12 (Normal) Level 12 (Hardcore)
Jeweler Level 12 (Normal) Level 12 (Hardcore)
Mystic Level 12 (Normal) Level 12 (Hardcore)

Fallen Heroes

DrMonkII 02/08/21 70
DrMonk 28/07/21 70
DrWick 07/10/20 70
Futinokiwami 01/10/20 70
Jerico 02/12/20 70
Airimere 13/12/20 70
Kalel 23/11/18 70
Meliodas 14/09/20 70