• 70 Cows
 • 70 Fire
 • 70 Follower
 • 70 GRS
 • 70 GRS
 • 70 Grrrrs
 • 70 Keys
 • 70 Rawr
 • 70 Wasted
 • 70 ZDH
 • 70 Zbarb
 • 70 grs
 • 70 grs
 • 70 sader

70(2,806)級狩魔獵人 - 專家級模式 - 賽季

grs

裝備加成

技能

檢視技能模擬器
 • 縛影彈 沉重負荷
 • 掃射 迅影流轉
 • 多重射擊 冰風射擊
 • 煙幕 蔽影疾行
 • 衛哨 守護箭塔
 • 戰寵 惡狼戰寵

屬性

 • 力量 77
 • 敏捷 6586
 • 智力 2162
 • 體能 5528
 • 傷害 296211
 • 堅韌 83910400
 • 恢復 1301060
 • 125
  41
  憎恨/ 戒律
 • 730k 生命值

卡奈魔方傳奇力量

武器
防具
寶石

追隨者

檢視技能模擬器

巫女

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

盜賊

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

聖堂騎士

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

最近更新於 2021-5-11 10:08 下午 TST