• 70 Cows
 • 70 Fire
 • 70 Follower
 • 70 GRS
 • 70 GRS
 • 70 Grrrrs
 • 70 Keys
 • 70 Rawr
 • 70 Wasted
 • 70 Zbarb
 • 70 grs
 • 70 grs
 • 70 sader

70(2,849)級野蠻人 - 專家級模式 - 賽季

Zbarb

裝備加成

技能

檢視技能模擬器
 • 狂暴衝鋒 絕情猛攻
 • 躍擊 鐵之衝擊
 • 威嚇怒吼 踉蹌之吼
 • 忘卻苦痛 恃眾凌寡
 • 戰吼 戒備戰吼
 • 衝刺 全面急襲

屬性

 • 力量 3264
 • 敏捷 2135
 • 智力 2154
 • 體能 6667
 • 傷害 135097
 • 堅韌 112570000
 • 恢復 2193570
 • 100 怒氣
 • 1141k 生命值

卡奈魔方傳奇力量

武器
防具
寶石

追隨者

檢視技能模擬器

巫女

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

盜賊

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

聖堂騎士

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

最近更新於 2021-5-10 8:40 下午 TST