• 70 Barbies
 • 70 Cows
 • 70 Demon
 • 70 GRs
 • 70 Grrrr
 • 70 Keys
 • 70 Rawr
 • 70 Wasted
 • 70 Zbarb
 • 70 bountys
 • 70 grs
 • 70 sader
 • 70 ueS

70(2,401)級野蠻人 - 專家級模式

Barbies

裝備加成

技能

檢視技能模擬器
 • 衝刺 衝鋒陷陣
 • 狂暴衝鋒 絕情猛攻
 • 撕裂 血流成河
 • 旋風斬 颶風轉
 • 戰鬥暴怒 怒不可遏
 • 狂戰之怒 心智瘋狂

屬性

 • 力量 6755
 • 敏捷 1486
 • 智力 77
 • 體能 4882
 • 傷害 738439
 • 堅韌 27973700
 • 恢復 1713720
 • 111 怒氣
 • 552k 生命值

卡奈魔方傳奇力量

武器
防具
寶石

追隨者

檢視技能模擬器

巫女

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

盜賊

 
 • 強力射擊
 • 致殘射擊
 • 解剖
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

聖堂騎士

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

最近更新於 2021-3-27 11:29 上午 TST