Wymagany poziom:
70

Opończa Rolanda

  • Część zestawu: naramienniki
  • 58 - 68
  • Pancerz

    Primary

    +[91 - 100] do odporności na wszystkie żywioły

  • Losowa magiczna właściwość: jedna z 3
    • +[416 - 500] do zręczności
    • +[416 - 500] do inteligencji
    • +[416 - 500] do siły
  • +4 losowe magiczne właściwości

  • Dziedzictwo Rolanda

  • Opończa Rolanda
  • Pochód Rolanda
  • Postura Rolanda
  • Chwyt Rolanda
  • Determinacja Rolanda
  • Oblicze Rolanda
  • (2) Zestaw:
    Każde użycie Pchnięcia Tarczą lub Zamaszystego Ataku skraca czas odnowienia twoich Kanonów oraz umiejętności defensywnych o 1 sek.

    (4) Zestaw:
    Zwiększa obrażenia zadawane przez Pchnięcie Tarczą oraz Zamaszysty Atak o 17 500%.

    (6) Zestaw:
    Każde trafienie we wrogów za pomocą Pchnięcia Tarczą lub Zamaszystego Ataku zwiększa na 8 sekund twoją szybkość ataku o 75% oraz redukcję obrażeń o 15%. Efekt kumuluje się maksymalnie 5 razy.

  • Account Bound

„Spędziłem wiele godzin, polerując te naramienniki i przeklinając imię Rolanda. Gdybym tylko mógł podjąć się tego obowiązku jeszcze jeden, jedyny raz, i odziać jego ramiona w zbroję.” – Rozważania o mym odkupieniu